Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Meie veebilehte on võimalik külastada ka ilma isikuandmeid sisestamata, kuid ostu sooritamiseks on nende andmine siiski vajalik. Kullerfirma, ei oska muidu saadetist kuskile toimetada. Samuti on paljudel juhtudel nõutud SMS teate saatmiseks vajalikku infot (üldiselt ainult telefoninumber), et paki saaja teaks millal ja kuhu oma pakile järgi minna. Püüame ostjatelt küsida nii vähe andmeid kui võimalik ja vaid nii palju kui vajalik. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate sellest, millistel eesmärkidel me andmeid kogume ning kuidas neid töötleme.

VASTUTAV TÖÖTLEJA

Veebipoe www.masterlight.ee andmeid töötleb veebipoe omanik MASTERLIGHT OÜ, registrikood 11457961, asukoht Vana-Tartu mnt 79A, Peetri, Rae vald 75312.

KOGUTAVAD ANDMED JA NENDE KASUTAMINE

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele vaid selles osas, mis on kauba kohaletoimetamiseks vajalik. Maksetega seotud isikuandmeid edastame pangateenust pakkuvatele ettevõtetele vaid selles osas, mis on makse sooritamiseks vajalik.

Lisaks ostja poolt sisestatud andmetele kogume veebipoes informatsiooni ostuajaloo kohta, et lahendada pretensioone ning võimalike defektidega seotud küsimusi.

Raamatupidamissüsteemis kasutame arvete koostamiseks isikuandmetest vaid ostja nime ning e-posti aadressi.

ANDMETE SÄILITAMINE

Veebipood säilitab isikuandmeid nii kaua kui see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Raamatupidamisseadusest tulenevast kohustusest tehinguid tõendada säilitame tehingutega seotud andmeid vähemalt 7 aastat. Meililistis olevaid andmeid säilitame seni kuni kasutaja avaldab ise soovi

e-posti aadressi eemaldamiseks.

KASUTAJA ÕIGUSED

Ostjal on õigus igal ajal:

avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

nõuda andmete parandamist, täiendamist või seaduses etteantud juhtudel kustutamist;

loobuda andmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada töötlemisele vastuväide.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb ostjal isikut tuvastaval moel saata e-posti aadressile info@masterlight.ee vastavasisuline sooviavaldus. Taotlust ei rahuldata kui taotleja isikut ei ole võimalik identifitseerida.

Kui ostja kuulub veebipoe meililisti, siis on tal igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel aadressil info@masterlight.ee või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Kui ostja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud ning veebipoele tehtud vastav pöördumine pole tulemusi andnud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Veebipood võib ülaltoodud privaatsuspoliitikat regulaarselt muuta ja täiendada. Veebipoe külastajatele on ajakohane privaatsuspoliitika alati kättesaadav veebipoe info alajaotuses “Privaatsuspoliitika”.